XIV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021

2021-10-27 - 2021-10-29

XIV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. W tym roku Forum odbywać się będzie w formule hybrydowej, łączącej obrady stacjonarne z transmisją online.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych oraz średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić o gospodarce, innowacjach i polityce społecznej. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym oraz cyfryzacji. Zaprosimy do obrady nad przedsiębiorczością, jak również ekspansją firm na rynki zagraniczne

Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY.

Więcej informacji forum.lodzkie.pl

logotypy