Wojewódzki Dzień Sołtysa

Szanowni Państwo,

po bardzo dokładnych konsultacjach i ocenach bieżącej sytuacji postanowiliśmy przełożyć obchody Wojewódzkiego Dnia Sołtysa z dnia 11 marca 2020 roku na termin późniejszy. Decyzję tę podjęliśmy ze względu na daleko idącą ostrożność, komfort i bezpieczeństwo uczestników tego wydarzenia.
Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Organizatorzy
Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego

logotypy