Turystyczne Niedziele: Zagroda Edukacyjna Konarzew

2021-09-19 - 2021-09-19

Turystyczne Niedziele: Zagroda Edukacyjna Konarzew

Zagroda Edukacyjna Konarzew

Orientacyjny harmonogram dnia

8:50 – zbiórka na parkingu przy Al. Piłsudskiego 22 w Łodzi.
9:00 – 10:00 – przejazd autokarem.
10:00 – 14:00 – Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym – warsztaty.
W trakcie wycieczki przewidziana jest przerwa i konkurs ekologiczny.
W drodze powrotnej spacer po Piątku – geometrycznym środku Polski, odwiedzenie miejsc pamięci związanych z II Wojną Światową, szczególnie z Bitwą nad Bzurą oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.
16:30 – powrót do Łodzi

Prowiant własny.
Nie zabieramy na wycieczki swoich zwierząt domowych!

Poprzez wizytę w gospodarstwie agroturystycznym Konarzew planuje się wykształcić wśród uczestników postawę ekologiczną oraz pro przyrodniczą, naukę szacunku do pracy w gospodarstwie, a także korzystanie z walorów ziemi z zachowaniem poszanowania dla środowiska naturalnego.

Warsztaty pt. „OD ZIARENKA DO BOCHENKA”:

 1. Powitanie, zapoznanie uczestników wycieczki z programem oraz regulaminem obowiązującym na terenie zagrody
 2. Wstęp: Omówienie rodzajów zbóż
 3. Opis narzędzi i maszyn do uprawy pola
 4. Młócenie zboża cepem, oddzielanie ziarna od plew
 5. Przerwa
 6. Wycieczka na pole: przygotowanie pola do siewu (bronowanie), siew zbóż
 7. Powrót z pola
 8. Mielenie zboża
 9. Historia chleba
 10. Przygotowanie ciasta na chleb
 11. Formowanie chlebków przez dzieci
 12. Historia pieców – wypiek uformowanych kęsów ciasta
 13. Zakończenie

Czas trwania do 3 godzin.

logotypy