Turystyczne Niedziele - Bolimowski Park Krajobrazowy

2021-08-08 - 2021-08-08

Turystyczne Niedziele - Bolimowski Park Krajobrazowy

Zdjęcie łąki

Ekologicznymi tematami na trasie będą Rezerwaty: Rawka, Ruda Chlebacz, Kopanicha. Wśród zwiedzanych obiektów i miejsc przewiduje się rzekę Rawkę, będącą najcenniejszym elementem Parku – ostatnią w Polsce środkowej, której brzegi zachowały się w naturalnym i nietkniętym stanie. Ponadto, cenne zbiorowiska roślinności łąkowej, torfowiskowej, bagiennej i szuwarowej.
Najwięcej uwagi należy poświęcić Rezerwatowi Rawki, gdyż jest on największy i zarazem najciekawszy powierzchniowo. Obejmuje on koryto rzeki na całej jej długości, tj. ok. 100 km, starorzecza oraz pas brzegu po obydwu stronach. Głównym celem założenia rezerwatu było zachowanie w stanie naturalnym typowo nizinnej rzeki wraz z jej krajobrazem oraz zamieszkującymi ten teren przedstawicielami świata roślin i zwierząt (bluszcz pospolity, kukułka szerokolistna, turzyca obła, 18 gatunków ryb, ptaki – łabędź niemy, bocian czarny, żuraw, czapla siwa, zimorodek, jak również ciekawostka przyrodnicza – bóbr, który bardzo dobrze się tu zadomowił). Szczególne bogactwo przyrodnicze Doliny Rawki było powodem utworzenia tam najmłodszej w Polsce formy ochrony przyrody – obszaru NATURA 2000. Obszar ten o nazwie „Dolina Rawki” chroni szczególnie cenne, w skali kraju i Europy, siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt. Trasa rowerowa przebiegałaby także przez Szlak I WŚ idący Parkiem.

Harmonogram dnia:

Orientacyjny plan dnia:

8:00 – 8:49 – odjazd ze stacji Łódź Fabryczna i przejazd do stacji Skierniewice Rawka
8:50 – 17:20 – trasa wycieczki po Bolimowskim Parku Krajobrazowym pod opieką przewodników z Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz z Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Łódzkiego. W trakcie spaceru – przerwa i konkurs
17:21 – 18:34 – odjazd ze stacji Skierniewice Rawka do Łodzi


Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Fabryczna. Wycieczka po Bolimowskim Parku Krajobrazowym, do przejścia ok. 13 km. Własny prowiant.


PROSIMY O PRZEMYŚLANY UDZIAŁ, BIORĄC POD UWAGĘ WŁASNE MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNE I KONDYCYJNE.
UPRZEJMIE PROSIMY NIE ZABIERAĆ ZWIERZĄT NA WYCIECZKĘ.

NR PERONU ZOSTANIE PODANY NAJPÓŹNIEJ W DNIU 06.08.2021 r.

logotypy