System szkolenia i budowania potencjału dla metodologii oceny cyklu życia (LCA)

2021-09-28 - 2021-09-30

System szkolenia i budowania potencjału dla metodologii oceny cyklu życia (LCA)

Grafika Cykl życia produktu

Województwo Łódzkie serdecznie zaprasza na V Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej – LCA4Regions”. Tematem przewodnim spotkania będzie „System szkolenia i budowania potencjału dla metodologii oceny cyklu życia usług i produktów”. Formę tradycyjnego webinarium wzbogacą (powiązane z ww. tematem) wirtualne wizyty, materiały multimedialne, dyskusje z ekspertami międzynarodowymi oraz naukowcami z Politechniki Łódzkiej. Aktywny udział uczestników zagwarantuje także wymiana poglądów partnerów oraz interaktywna aplikacja.

W trakcie prezentacji i dyskusji panelowej zostaną poruszone obszary dotyczące m.in.:

  • identyfikacji kluczowych zadań na rzecz rozpowszechniania oceny cyklu życia (LCA) oraz metodologii pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń;
  • prezentacji badań, dobrych praktyk i  udanych przykładów obrazujących praktyczne korzyści płynące z LCA;
  • sposobów stymulowania kapitału ludzkiego i budowania zasobów ludzkich o pożądanych zdolnościach i kwalifikacjach;
  • odpowiednich form szkoleń w zakresie LCA;
  • współpracy sektora akademickiego, biznesu, NGOs i administracji publicznej w promowaniu podejścia opartego na analizie cyklu życia produktu;
  • identyfikacji, budowania, korzystania z baz danych niezbędnych do właściwego przeprowadzenia oceny cyklu życia.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu:
 „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions) – Lodzkie House ” (Interreg Europa)
Więcej informacji: Nasze projekty - biznes.lodzkie.pl oraz interregeuropa.eu

Agenda wydarzenia 
Pobierz agendę
 

Materiały wideo:

logotypy