Możliwości pozyskania środków na rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego na lata 2021-2027

2021-05-17 - 2021-05-17

Możliwości pozyskania środków na rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego na lata 2021-2027

Dziedzictwo kulturowe jest wspólnym dobrem, zasobem z którego korzystamy, a jego pielęgnowanie jest naszą odpowiedzialnością.
Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje szereg działań mających na celu ochronę, odbudowę, podniesienie wartości i polepszenie zarządzania dziedzictwem kulturowym, włączając w ten proces również innych przedstawicieli sektora publicznego, ngo, naukowego, prywatnego, ale przede wszystkim lokalne społeczności.
Jednym z działań podejmowanych w ramach międzynarodowego projektu pn. "Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego" – FINCH (Program INTERREG EUROPA) jest inspirowanie podmiotów z województwa łódzkiego działających w obszarze kultury, dziedzictwa kulturowego, przemysłów kreatywnych do poszukiwania nowych form i źródeł finansowania realizowanych przedsięwzięć, również we współpracy z partnerami z UE, sięgając po zagraniczne środki.

W dniu 17 maja br. w godz. 9.00 – 11.00 odbędzie się spotkanie online, w ramach którego przedstawione zostaną możliwości pozyskania środków na realizację projektów dotyczących rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach Programów: Kreatywna Europa oraz Horyzont Europa na lata 2021-2027. Ponadto, zaprezentowany zostanie Regionalny Plan Działań dla Województwa Łódzkiego przygotowany w ramach projektu FINCH.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i poznania oferty finansowania nowych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dalszego rozwoju naszego regionu!

Agenda:

  • 9.00-9.10   Wprowadzenie do tematyki spotkania - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • 9.10-9.40    Program Kreatywna Europa - Creative Europe Desk Polska
  • 9.40-10.00  „Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego” FINCH (program INTERREG EUROPA) - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • 10.00-10.30  Horyzont Europa – finansowanie dla kultury - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  • 10.30 -11.00    Pytania i odpowiedzi, posumowanie spotkania
logotypy