Money Makers: CE-Connector. Wsparcie publiczne dla startupów z województwa łódzkiego

2021-01-27 - 2021-01-27

Money Makers: CE-Connector. Wsparcie publiczne dla startupów z województwa łódzkiego

Startupy to główna siła napędzająca innowacje na całym świecie. Kluczowe dla osiągnięcia przez startup sukcesu jest odpowiednie wsparcie na wczesnym etapie rozwoju. Ten cel mają rozmaite mechanizmy wsparcia młodych, ambitnych firm. Jednak wciąż istnieje luka między finansowaniem ze źródeł 3F (ang. Friends, Family, Founders) a funduszami Venture Capital.

Fundusz CE-Connector ACIF ma na celu umożliwienie startupom rozwinięcie swojego biznesu w oparciu o środki prywatne i publiczne (zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej). Został stworzony w ramach projektu CE-Connector, skupiającego partnerów z sześciu krajów Europy Środkowej. Celem projektu jest zbudowanie sieci powiązań między prywatnymi inwestorami (aniołami biznesu), startupami a instytucjami oferującymi wsparcie publiczne. Dzięki niemu w krajach Europy Środkowej upowszechnia się publiczno-prywatny model współinwestowania w rozwijające się firmy.

Zaprosiliśmy przedstawicieli CE-Connector do prezentacji głównych zasad projektu przed skyhubową społecznością startupową. Agendę poszerzyliśmy o pozostałe instrumenty wsparcia finansowego i rzeczowego, po które mogą sięgać startupy z województwa łódzkiego. Przedstawiony zostanie także projekt I-CARE SMART, którego celem jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami dostarczającymi najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych.

logotypy