Letnia Edycja Festiwalu Myślenia Projektowego

2018-08-04 - 2018-08-05

Letnia Edycja Festiwalu Myślenia Projektowego

Design thinking (myślenie projektowe) to metoda działania oparta na zrozumieniu potrzeb użytkowników – poprzez badanie, prototypowanie i testowanie. Jest to usystematyzowany sposób wprowadzania innowacji.

Metoda ta jest wykorzystywana do efektywnego projektowania i wdrażania nowych produktów i usług. Ten sposób myślenia można przełożyć na działanie instytucji publicznych, miast, gmin czy biznesu.

Myślenie projektowe może pomóc nam w lepszym zrozumieniem zadania, z którym mamy się zmierzyć, dostarczy narzędzi, dzięki którym rozwiążemy problem i wdrożymy nasz pomysł w życie.

Agenda wydarzenia

Warsztaty (ŁARR) 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Warsztaty Myślenia Projektowego 10:00 16:00 warsztaty 1. Wprowadzenie do warsztatów.
Uczestnik pozna cel ogólny organizacji warsztatów, dowie się jaką metodą będzie pracował oraz pozna zasady współpracy z grupą i moderatorem. Otrzyma wcześniej przygotowany arkusz „Mapa Design Thinking”, na którym będzie pracował wraz z zespołem nad wyzwaniem projektowym oraz plik karteczek post-it.
Na „Mapie Design Thinking” zarówno w formie rysunkowej jak i pisemnej przedstawione zostaną 1 główny problem/potrzebę doświadczonego podróżnika kajakowego lub pieszego lub rowerowego, dla którego w dalszej części będą projektować rozwiązanie.

2. Etap. Tworzenie rozwiązania.
Podczas tego etapu warsztatów uczestnicy poddani będą dwóm rodzajom burz mózgów aby uruchomić swoją kreatywność i wygenerować jak najwięcej ciekawych rozwiązań odpowiadających na potrzeby/problemy użytkownika. Ostatnim punktem tego etapu jest wybranie spośród rozwiązań maksymalnie trzech najlepszych.

3. Etap. Prototypowanie.
Grupa projektowa dzieląc się zadaniami przygotowuje prototypy wybranego rozwiązania w formie scenki/schematu działania/ makiety każdego z wybranych rozwiązań.

4. Etap. Testowanie.
Uczestnicy prezentują zaplanowane przez siebie rozwiązania zgodnie z zasadami prezentowania przedstawionymi przez moderatora oraz zapisują zebrany od testerów feedback.

5. Zamknięcie
Na zakończenie przeprowadzamy sesję refleksji, a uczestnicy otrzymują mapę procesu DT.

Warsztaty (ŁARR) 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Warsztaty Myślenia Projektowego 10:00 16:00 warsztaty 1. Wprowadzenie do warsztatów.
Uczestnik pozna cel ogólny organizacji warsztatów, dowie się jaką metodą będzie pracował oraz pozna zasady współpracy z grupą i moderatorem. Otrzyma wcześniej przygotowany arkusz „Mapa Design Thinking”, na którym będzie pracował wraz z zespołem nad wyzwaniem projektowym oraz plik karteczek post-it.
Na „Mapie Design Thinking” zarówno w formie rysunkowej jak i pisemnej przedstawione zostaną 1 główny problem/potrzebę doświadczonego podróżnika kajakowego lub pieszego lub rowerowego, dla którego w dalszej części będą projektować rozwiązanie.

2. Etap. Tworzenie rozwiązania.
Podczas tego etapu warsztatów uczestnicy poddani będą dwóm rodzajom burz mózgów aby uruchomić swoją kreatywność i wygenerować jak najwięcej ciekawych rozwiązań odpowiadających na potrzeby/problemy użytkownika. Ostatnim punktem tego etapu jest wybranie spośród rozwiązań maksymalnie trzech najlepszych.

3. Etap. Prototypowanie.
Grupa projektowa dzieląc się zadaniami przygotowuje prototypy wybranego rozwiązania w formie scenki/schematu działania/ makiety każdego z wybranych rozwiązań.

4. Etap. Testowanie.
Uczestnicy prezentują zaplanowane przez siebie rozwiązania zgodnie z zasadami prezentowania przedstawionymi przez moderatora oraz zapisują zebrany od testerów feedback.

5. Zamknięcie
Na zakończenie przeprowadzamy sesję refleksji, a uczestnicy otrzymują mapę procesu DT.
logotypy