Kurs języka ukraińskiego online dla pracowników jednostek publicznych w ramach projektu Arrival Regions

2020-10-01 - 2020-10-07

Kurs języka ukraińskiego online dla pracowników jednostek publicznych w ramach projektu Arrival Regions

Województwo Łódzkie organizuje zdalny kurs języka ukraińskiego dla przedstawicieli sfery publicznej z terenu regionu - powiatowe urzędy pracy, miasta, gminy, powiaty i ich wyspecjalizowane jednostki zajmujące się problematyką migrantów-obywateli Ukrainy. Nauka jest w całości finansowana z projektu Arrival Regions („Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” INTERREG EUROPA ŚRODKOWA). Program kursu ma za zadanie kształcenie czterech kompetencji językowych (czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie) u osób, które nigdy nie uczyły się ukraińskiego. Urzędnicy, w codziennej pracy kontaktujący się z obywatelami Ukrainy, zostaną wyposażeni w kompetencje podnoszące jakość ich pracy i komfort jej wykonywania.

Kurs rozpocznie się między 5 a 23 października 2020 r. i będzie odbywał się zgodnie z danymi w formularzu zgłoszeniowym (dzień spotkania online, godziny).
Planowane zakończenie kursu to czerwiec 2021 roku. Nauka zaplanowana została w czterech grupach.
Jeśli nie możecie Państwo zapisać się już do wybranej grupy prosimy o wysłanie e-maila na adres projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

Zapisy zostały przedłużone do 5 października 2020 r. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu zgłoszenia.

Odpowiedzi na pytania dotyczące kursu języka ukraińskiego: Michał Pietranek, tel. 42 663 35 82, michal.pietranek@lodzkie.pl

Agenda szkolenia

Postanowienia

Klauzula informacyjna RODO

 

logotypy