Kongres Biogospodarki EBCL 2018

2018-09-24 - 2018-09-24

Kongres Biogospodarki EBCL 2018

bioeconomy

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy omawiali zagadnienia związane między innymi z walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, żywnością wysokiej jakości czy organizowaną przez Łódź wystawą EXPO Horticultural.

Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni i organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Strona www.bioeconomy.lodzkie.pl

Pobierz program wydarzenia

Agenda wydarzenia

Rejestracja uczestników 09:00 - 11:00

Ekspozycja stoisk wystawienniczych 09:00 - 19:00

Sesje 11:00 - 13:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Sesja otwierająca 11:00 11:45 prezentacja Sala Europejska
2 Sesja Plenarna 11:45 13:00 prezentacja Sala Europejska

Networking & lunch 13:00 - 14:00

Sesje równoległe - część 1 14:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 SESJA B1: HOMO VITALIS w natarciu - prawdziwa rewolucja nadchodzi 14:00 16:00 sesja Sala Belgijska
2 SESJA C1: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EDUKACJA W ZAKRESIE BIOGOSPODARKI 14:00 16:00 sesja Sala Cypryjska
3 SESJA E1: KLASTER BIOGOSPODARKI (BIO) NETWORKING 14:00 16:00 sesja Sala Estońska
4 SESJA F1: FORUM ANTYSMOGOWE: JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ ZE SMOGIEM? 14:00 16:00 sesja Sala Francuska
5 SESJA G1: CO MOŻEMY ZMIENIĆ: ROLA BIORAFINERII W ROZWOJU BIOGOSPODARKI CYRKULARNEJ 14:00 16:00 sesja Sala Grecka
6 SESJA H1: DIGITALIZACJA JAKO DROGA DO GOZ. GOTOWI NA REWOLUCJĘ W OCHRONIE ZASOBÓW. 14:00 16:00 sesja Sala Holenderska

Networking & przerwa kawowa 16:00 - 16:30

Sesje równoległe - część 2 16:30 - 18:30

Temat Od Do Typ Opis
1 SESJA B2: X HARBOUR - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - PRZEGLĄD STARTUPÓW, INDUSTRY 40 I CIRCULAR ECONOMY 16:30 18:30 sesja Sala Belgijska
2 SESJA C2: ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI W ERZE BIOTECHNOLOGII 16:30 18:30 sesja Sala Cypryjska
3 SESJA ES2: FORUM BIOREGIONÓW - WIZJA ROZWOJU BIOREGIONÓW W BIOGOSPODARCE 16:30 18:30 sesja Sala Estońska
4 SESJA EU2: GMINA NA SZÓSTKĘ 16:30 18:30 sesja Sala Europejska
5 SESJA F2: FORUM ANTYSMOGOWE: PRZEGLĄD TECHNOLOGII, DOBRE PRAKTYKI 16:30 18:30 sesja Sala Francuska
6 SESJA G2: EKOHYDROLOGIA – ROZWIĄZANIA BLISKIE NATURZE DLA BIOGOSPODARKI I EKONOMII CYRKULARNEJ – NAUKOWE PODSTAWY I WDROŻENIA 16:30 18:30 sesja Sala Grecka

Networking & przerwa kawowa 18:30 - 19:00

Uroczysta gala wieczorna 19:00 - 22:00

logotypy