Kolejowe Niedziele - Tomaszów Mazowiecki - Łódź

2019-07-14 - 2019-07-14

Kolejowe Niedziele - Tomaszów Mazowiecki - Łódź

Projekt „KOLEJOWE NIEDZIELE” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. Wycieczki adresowane są do wszystkich mieszkańców, którzy w czasie wolnym chcą poznać najciekawsze miejsca województwa.  Co roku akcja ta cieszy się dużą popularnością. W ramach każdego wyjazdu zapewniany bezpłatny przejazd pociągiem, zwiedzanie z przewodnikami po wyznaczonych trasach, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny z nagrodami. Dodatkowo, podczas realizacji projektu organizator planuje zakup gadżetów w formie praktycznych artykułów turystycznych, które zostaną rozdane uczestnikom wyjazdów i z pewnością przydadzą się podczas wycieczek – tj. worków na plecy, peleryn przeciwdeszczowych w opakowaniu – kuli oraz plastikowych kubków termicznych z logo Województwa Łódzkiego, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu powstanie także folder „Weekend z przyrodą w Łódzkiem”, promujący walory przyrodnicze województwa łódzkiego oraz trasy wycieczek.

Szacujemy, iż każda z wycieczek zgromadzi ok. 120 – 160 osób (w zależności od typu i ilości składów pociągu).

Projekt „Kolejowe Niedziele” jest dofinansowany z WFOŚiGW, w związku z czym każda z 9 wycieczek odbywających się w 2019 r. będzie realizować poniższe działania edukacyjne:

 1. Wskazanie mieszkańcom województwa ciekawych przyrodniczo miejsc regionu,
 2. Informowanie społeczeństwa o potencjale przyrodniczym regionu, formach ochrony przyrody,
 3. Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa w zakresie aspektów ochrony przyrody i oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.
 4. Inspirowanie aktywnej postawy ludzi wobec środowiska naturalnego w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.
 5. Podsumowanie i ugruntowanej wiedzy podczas konkursu ekologicznego odbywającego się podczas każdej wycieczki.
 6. Zachęcanie do korzystania z ekologicznych form transportu (pieszo, rower, konno itp.).

Ideą projektu jest, aby w czasie szybko postępującej degradacji środowiska pokazywać mieszkańcom województwa miejsca ciekawe i cenne przyrodniczo, co skutkować może wykształceniem indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, wrażliwość na nasze wspólne dziedzictwo naturalne  oraz konieczność zadbania o stan środowiska w najbliższym sąsiedztwie. Realizacja  zadania ma uświadomić osobom w nim uczestniczącym bogactwo przyrodnicze regionu łódzkiego, a także konieczność  dbania o środowisko, dodatkowo przemieszczając się po regionie zmodernizowanym taborem kolejowym, ukazując tym samym nowe możliwości podróżowania po Łódzkim.

Zapisy na bilety rozpoczynają się zawsze w poniedziałki przed wycieczką o godz. 12.00 i kończą w sobotę o 00.00 lub trwają do wyczerpania puli. Wyjątkiem jest wycieczka 29 września (sobota) – zapisy kończą się o północy w piątek. Liczba biletów jest ograniczona. W przypadku braku możliwości wydrukowania biletu, można okazać go obsłudze w formie elektronicznej, jednak uniemożliwia to udział w konkursie z uwagi na brak kuponu konkursowego.

Ramowy plan dnia:

 • 8.05-8.43 trasa Tomaszów Mazowiecki – Łódź Fabryczna
 • Przejście z dworca do Parku na Zdrowiu i spacer wraz z komentarzem przewodnika
 • Podział na dwie grupy – zwiedzanie ZOO i Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem
 • 12.30 – 14.30 – przerwa i wspólny piknik na terenie Ogrodu Botanicznego (prowiant  własny) oraz KONKURS EKOLOGICZNY Z NAGRODAMI.
 • 14.30 – 16.00 przejście do Rezerwatu Polesie Konstantynowskie i spacer wraz z komentarzem przewodnika.
 • 16.06 – 16.44 wyjazd z Łodzi i powrót do Tomaszowa Mazowieckiego

ZAPRASZAMY RODZINY Z DZIECMI. ATRAKCJE DLA DZIECI!
Wyjazd i powrót – dworzec w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas trwania wycieczki zapewniamy opiekę przewodników. Do przejścia ok. 7 km spacerem po mieście.
Piknik trwający 2 godziny (własny prowiant).

Dodatkowe informacje:

Ulotka informacyjna
Regulamin wyjazdów
Regulamin konkursu i pikniku
Klauzula informacyjna RODO

Agenda wydarzenia

Tomaszów Mazowiecki - Łódź 08:00 - 16:45

Temat Od Do Typ Opis
1 Tomaszów Mazowiecki - Łódź 08:00 16:45 inne
logotypy