Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem

2021-07-27 - 2021-07-27

Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem

Seminarium Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pt.: KOLEJ ZIELONYCH PRĘDKOŚCI w ŁÓDZKIEM w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Termin 27 lipca br., godz. 10:00-12:00
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 221, ul. Traugutta 18 Łódź

Kolej to najbardziej niezawodny, zrównoważony i niskoemisyjny środek transportu. To również nowe obszary innowacji dla MŚP, jednostek B+R oraz start-up’ów. Skala i zakres działalności kolejnictwa daje spore szanse na wzmocnienie zalet prorynkowych i prośrodowiskowych tego sektora, szczególnie w połączeniu z rozwojem dostępności komunikacyjnej w regionie.
Seminarium organizowane przez Województwo Łódzkie we współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną to próba podjęcia dyskusji o potencjale kolejnictwa w naszym regionie w zakresie transformacji energetycznej, redukcji szkodliwych emisji, zastosowań dla metodologii LCA, czy też identyfikacji nowych kierunków rozwojowych dla transportu szynowego w związku z rozwojem Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W trakcie prezentacji i dyskusji panelowej zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in.:

 • społecznej dostępności i scenariuszy rozwoju regionu łódzkiego w erze Zielonego Ładu,
 • roli kolei w aktywizacji społecznej obszarów peryferyjnych (dostępność do edukacji, usług publicznych, regionalnego rynku pracy),
 • kolejowych innowacji, inwestycji, wykorzystania środków UE jako narzędzi wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionów (eksport, mobilność pracowników, zmniejszenie śladu węglowego działalności ekonomicznej),
 • infrastruktury kolejowej wspierającej proces transformacji energetycznej (realizowanie projektów przystankowych oraz Rowerowe Łódzkie; integracja biletowa),
 • zintegrowanego i dynamicznego planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pro-środowiskowych, biorących pod uwagę także potrzeby pasażerów,
 • przełomowych technologii przyszłości w dziedzinie kolei,

Po spotkaniu będzie możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej: przejazd i zwiedzanie innowacyjnego Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na Widzewie dla grupy (po seminarium, ok. g. 12.30-wyjazd z Łodzi Fabrycznej, powrót ok. g. 15-ej).

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektów:
Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej – REPLACE” (Interreg Europa)
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej” - DeCarb” (Interreg Europa)
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions) – Lodzkie House ” (Interreg Europa)
 

Więcej informacji: Nasze projekty - biznes.lodzkie.pl oraz Year of Rail (europa.eu)

Agenda wydarzenia:
 • 10.00 - 10.10 - Wprowadzenie.
 • 10.10 - 10.40  OZE, energetyka wodorowa i magazynowanie energii jako fundamentalne czynniki transformacji energetycznej zielonego transportu szynowego – dyskusja panelowa.
 • 10.40 – 10.55 - Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu dzięki wieloletnim umowom samorządu ze spółkami kolejowymi – prezentacja przykładu samorządu lokalnego.
 • 10.55 - 11.25 - Innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz wyzwania społeczne na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w kraju i w Europie w zakresie kolei – dyskusja panelowa
 • 11.25 - 11.45 - W kierunku gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu regionalnym.
 • 11.45 - 12.00  - Sesja pytań i odpowiedzi
 • 12.30 -  15.00 - Wizyta studyjna w innowacyjnym Zapleczu Technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
logotypy