KODO Łódzkie 2019

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa łódzkiego, w tym absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, do wzięcia udziału w projekcie „KODO Łódzkie 2019”.

Celem projektu jest edukowanie młodzieży w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększenie zainteresowania podnoszeniem poziomu umiejętności informatycznych.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych pięciodniowych warsztatów, na które składać się będą zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne z zakresu: programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów – absolwentów Politechniki Łódzkiej na kierunkach informatyka i Computer Science. Aby zapoznać się z programem warsztatów – kliknij tutaj.

W warsztatach mogę wziąć udział:

  • absolwenci szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
  • absolwenci gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
  • uczniowie szkół średnich
  • absolwenci szkół średnich w roku szkolnym 2018/2019

Przeprowadzonych zostanie 5 pięciodniowych warsztatów o identycznym zakresie tematycznym.
Harmonogram warsztatów:

  • Grupa 1 - 01.07.2019 - 05.07.2019
  • Grupa 2 - 08.07.2019 - 12.07.2019
  • Grupa 3 - 15.07.2019 - 19.07.2019
  • Grupa 4 - 22.07.2019 - 26.07.2019
  • Grupa 5 - 29.07.2019 - 02.08.2019

Łącznie w cyklu warsztatów weźmie udział maksymalnie 40 osób. W pojedynczym pięciodniowym warsztacie uczestniczyć będzie grupa maksymalnie 8 osób. Dla każdego terminu warsztatów zostanie utworzona lista rezerwowa.

Lokalizacja:
Warsztaty będą odbywać się przy ul. Moniuszki 8 w Łodzi w godz. 10.00 – 16.00.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Szkołę Programowania CodeStudy Maria Szymczak-Tomaszewska.

Aby zapoznać się z Regulaminem warsztatów – kliknij tutaj.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 30 01. Dane osobowe są przetwarzane w celu naboru uczestników warsztatów pn. „KODO Łódzkie 2019” oraz realizacji ww. warsztatów w związku ze wspieraniem i prowadzeniem działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli. Pobierz treść klauzuli informacyjnej RODO

Uwaga: Po zarejestrowaniu się na warsztaty (dotyczy osób z listy podstawowej oraz listy rezerwowej) należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oświadczenie:
Oświadczenie uczestnika pełnoletniego lub Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
na adres:
Departament Cyfryzacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
z dopiskiem "KODO" pocztą lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu.
Skan oświadczenia należy przesłać niezwłocznie po zarejestrowaniu się na adres mailowy: si@lodzkie.pl. Oryginał oświadczenia należy dostarczyć najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r. Niedostarczenie oryginału oświadczenia w powyższym terminie wyklucza możliwość uczestnictwa w warsztatach.

Agenda wydarzenia

Warsztaty KODO Łódzkie 01-05.07.2019 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Warsztaty KODO Łódzkie Grupa-1 10:00 16:00 warsztaty

Warsztaty KODO Łódzkie 08-12.07.2019 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Warsztaty KODO Łódzkie Grupa-2 10:00 16:00 warsztaty

Warsztaty KODO Łódzkie 15-19.07.2019 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Warsztaty KODO Łódzkie Grupa-3 10:00 16:00 warsztaty

Warsztaty KODO Łódzkie 22-26.07.2019 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Warsztaty KODO Łódzkie Grupa-4 10:00 16:00 warsztaty

Warsztaty KODO Łódzkie 29.07-02.08.2019 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Warsztaty KODO Łódzkie Grupa-5 10:00 16:00 warsztaty
logotypy