Kobiety Biznesu

2019-11-21 - 2019-11-21

Kobiety Biznesu

Wydarzenie wpisuje się w cele projektu Lodzkie4business+ poprzez promocję postaw przedsiębiorczych oraz ułatwianie wymiany kontaktów, a tym samym wpływanie na nawiązywanie przez uczestników współpracy biznesowej.
Jest adresowane do kobiet, jako specyficznej grupy przedsiębiorców: tylko ok. 30% firm jest założonych lub prowadzonych przez kobiety. Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom najlepszych przykładów lokalnych przedsiębiorczyń, które mogą pochwalić się istotnymi sukcesami (osiągają szybki wzrost, utrzymują wysoką lub stabilną pozycje na rynku, wdrażają innowacje, są wyróżniane w konkursach).
Przedyskutowane zostaną czynniki sukcesu biznesu kobiet, w oparciu o analizy i refleksje samych przedsiębiorczyń. Do dyskusji zaproszone będą również ekspertki i przedstawicielki instytucji wspierających kobiety w biznesie. Tak pomyślane elementy agendy mają na celu unaocznić uczestnikom, że kobiecy biznes jest różnorodny, wykorzystuje trendy, a czerpiąc z wiedzy i indywidualności swoich menadżerek odnosi sukcesy rynkowe. Równoległe cele wydarzenia, to pokazanie uczestnikom możliwości wdrożenia prorozwojowych rozwiązań we własnej firmie, ułatwienie pozyskania nowych partnerstw biznesowych lub też zmotywowanie do założenia własnej działalności gospodarczej.
Spotkanie ma również sprzyjać nawiązaniu nowych partnerstw biznesowych przez SkyHUB i pozostałe składowe Sieci Doradczej, sprzyjających osiąganiu celów zaplanowanych do realizacji w projekcie L4B.
Celem operacyjnym jest integracja przedsiębiorczych kobiet wokół cyklu spotkań #SkyWomen organizowanych w SkyHUB.
Oprawa spotkania ma służyć budowaniu pozytywnych skojarzeń z marką SkyHUB i L4B, co ułatwi poszerzenie zakresu ich oddziaływania i umożliwi skuteczniejsze osiąganie założonych wskaźników realizacji projektu.

Sukces jest kobietą - #SkyWomen
SkyHUB 21.11.2019, 10:00-21:00

CZĘŚĆ PIERWSZA 

 • 10:00-12:00 - porady eksperckie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
 • 10:00-12:00 - porady prawne – adwokat Elżbieta Cieślińska (Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski) 
 • 12:00-14:00 - porady eksperckie – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 12:00-14:00 - porady eksperckie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 • 14:00-16:00 - porady eksperckie – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 14:00-16:00 - porady stylistki – Anna Hynek
 • 14:00-16:00 - porady eksperckie z zakresu PR – Agnieszka Burzyńska

CZĘŚĆ DRUGA 

 • 16:30-17:00 - rejestracja, kawa
 • 17:00-17:10 - powitanie gości, otwarcie spotkania przez Przewodniczącą Sejmiku WŁ Panią Iwonę Koperską 
 • 17:10-17:40 - #MeetTheBusiness: „Biznes jest piękny” – prelekcja specjalna
 • 17:40-18:10 - „Zasady kobiecego biznesu” cz. 1, panel prezentacyjno-dyskusyjny „Sukces = wiedza, talent czy sieć kontaktów? co determinuje sukces w biznesie”. Dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządu, biznesu oraz nauki.
 • 18:10-18:30 - przerwa kawowa
 • 18:30-19:00 - „Zasady kobiecego biznesu” cz. 2, panel prezentacyjno-dyskusyjny „Sukces = zasoby zewnętrzne, aparycja czy może branża? co determinuje sukces w biznesie”. Dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządu, biznesu oraz nauki.
 • 19:00-19:10 - prezentacja projektu L4B
 • 19:10-19:40 - networking, loteria wizytówkowa, catering
 • 19:40-20:10 - „Weź sukces w swoje ręce” – power speeches
 • 20:10-20:50 - koncert
 • 20:50-21:10 - networking

Agenda wydarzenia

Porady eksperckie (rejestracja na porady eksperckie została zakończona) 10:00 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis

Sukces jest kobietą – #SkyWomen 17:00 - 21:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Sukces jest kobietą – #SkyWomen 17:00 21:00 inne moderacja Pani Zofia Szymańska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
logotypy