Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

2019-12-11 - 2019-12-12

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego to wydarzenie, które przedstawicielom III sektora oraz na co dzień współpracującym z nimi przedstawicielom samorządu z regionu pozwoli spotkać się w jednym miejscu celem wymiany doświadczeń i opinii. Dodatkowo zagwarantuje uczestnikom możliwość podniesienia poziomu swojej wiedzy z zakresu prowadzonej przez nich na co dzień działalności poprzez udział w warsztatach czy panelach dyskusyjnych. 
Serdecznie zapraszamy!

UWAGA:
Informujemy, że Goście Forum mają możliwość skorzystania z pokojów hotelowych w obiekcie w promocyjnej cenie.
W tym celu należy dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem: 42 684 45 54 lub 667 106 107 podając hasło: FORUM.

Program ramowy Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Program – 1 DZIEŃ (11 grudnia 2019)

09:00 - 9:30 – Rejestracja uczestników

I Blok
09:30 – Otwarcie forum
09:45 - 10:45 – Wykład I – Panel Dyskusyjny – status Organizacji Pożytku Publicznego, czy warto? Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego? Co daje, a do czego zobowiązuje status OPP.

10:45 - 11:05 – Przerwa kawowa

II Blok
11:05 - 12:35 – Wykład II – Możliwość promowania w sieci działalności NGO ze szczególnym uwzględnieniem tzw. kampanii 1%.
Część 1 – Działania organiczne w serwisach Facebooka oraz Instagram:

 • najskuteczniejsze formaty postów,
 • stories,
 • omówienie działania algorytmu,
 • sposoby na zwiększanie zasięgu organicznego w TG,
 • dobór multimediów (wymagania),
 • copywriting,
 • grupy,
 • analiza skuteczności działań organicznych,
 • omówienie narzędzia Creator Studio,
 • aplikacje zewnętrzne, które mogą pomóc w skutecznej komunikacji (Canva, Sotrender, VideoCut etc.).

12:35 - 13:15 – Obiad

III Blok
13:15 - 15:00 – Wykład II (c.d)
Część 2 – Reklama płatna w serwisie Facebook oraz Instagram:

 • omówienie narzędzia,
 • dobór celów reklamy,
 • omówienie najważniejszych wskaźników,
 • dobór formatu reklamy oraz wytyczne dotyczące multimediów i treści,
 • dobór budżetu,
 • analiza i dobór TG (grup docelowych),
 • analiza i tworzenie raportów,
 • optymalizacja kampanii,
 • wykorzystanie piksela remarketingowego,
 • analiza skuteczności działań reklamowych,
 • przykłady skutecznych kampanii.

15:00 - 16:00 – Zakończenie – podsumowanie spotkania

Program – 2 DZIEŃ (12 grudnia 2019)

9:00 - 9:30 – Rejestracja

I Blok
9:30 - 9:45 – Powitanie uczestników Forum, słowo wstępu nt. roli współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
9:45 - 10:45 – Wykład I – Formy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, czyli nie tylko otwarte konkursy ofert (tryb pozakonkursowy, pożyczki, współpraca pozafinansowa)

10:45 - 11:15 – Przerwa kawowa

II Blok
11:15 - 12:20 – Warsztaty – Określanie rezultatów realizacji zadania na etapie tworzenia ogłoszenia o konkursie i w ofercie realizacji zadania. Znaczenie rezultatów dla rozliczenia realizacji zadania – zapisy umowy o realizację zadania i wykazanie rezultatów w sprawozdaniu.

12:30 - 13:15 – Obiad

III Blok
13:15 - 14:15 – Wykład II + Panel Dyskusyjny – Jak skutecznie prowadzić konsultacje z NGO? Prezentacja dobrych praktyk
14:20 - 15:00 – Panel dyskusyjny
15:00 - 16:00 – Podsumowanie i zakończenie

logotypy