Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki

2018-11-08 - 2018-11-08

Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki

W dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 9.00 na terenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się „Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki”.

Motywem spotkania będą wykłady i konsultacje dotyczące zmiany przepisów w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Wykłady poprowadzą specjaliści z zakresu:

  • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • przepisów RODO,
  • ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Pobierz program forum

Agenda wydarzenia

Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki 08:30 - 16:00

Temat Od Do Typ Opis
1 Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki 08:30 16:00 inne Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki
2 Konsultacje indywidualne z pracownikami Departamentu Sportu i Turystyki 09:15 12:00 inne Konsultacje indywidualne w sali komputerowej dotyczące omawianych tematów zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - elektroniczny generator wniosków www.witkac.pl prowadzone przez pracowników Departamentu Sportu i Turystyki
logotypy