Cykl wydarzeń "CYRKULARNI W BIZNESIE"

2020-12-08 - 2020-12-10

Cykl wydarzeń "CYRKULARNI W BIZNESIE"

Plakat promocyjny

Poszukujesz informacji o możliwościach, jakie daje gospodarka cyrkularna?

Województwo Łódzkie zaprasza do udziału w spotkaniach z cyklu  „CYRKULARNI W BIZNESIE”, na których eksperci i  praktycy podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami w 4 głównych  sektorach: Opakowania, Woda, Innowacje, Produkcja.

Wykorzystywanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie powietrza czy wciąż wzrastająca produkcja odpadów to realne problemy naszych czasów. Rosnąca konsumpcja i ciągły postęp technologiczny  jest dobrą tendencją w ujęciu ekonomicznym. Niestety, rosnące potrzeby oznaczają zwiększenie produkcji,
a to niesie za sobą wzrost emisji CO2 i nadmierną eksploatację zasobów naturalnych. Podjęcie działań, które ograniczą ten „trend” jest więc koniecznością, a gospodarka obiegu zamkniętego wydaje się być odpowiednim rozwiązaniem. O tym, czy cyrkularność jest podejściem skutecznym, będziemy rozmawiać na wszystkich trzech wydarzeniach.

Przedsiębiorcy, eksperci i praktycy poddadzą analizie produkcję opakowań w myśl idei recyklingu (OPAKOWANI W 4.0), przedstawią możliwości i wyzwania wprowadzenia zamkniętego obiegu wody w przemyśle włókienniczym (MODA NA WODĘ) oraz omówią jak przygotować firmę do przejścia
na innowacyjne i oszczędne metody produkcji (OBIEG ZAMKNIĘTY W BIZNESIE).

Cykl „CYRKULARNI W BIZNESIE” odbędzie się w dniach 8-10 grudnia w formule online.

Rejestrować się można na portalu elodzkie.pl.

08.12.2020 - MODA NA WODĘ - ZASOBOOSZCZĘDNOŚĆ W SEZONIE 2020/30
09.12.2020 - OPAKOWANI W 4.0
10.12.2020 - OBIEG ZAMKNIĘTY W BIZNESIE

Zapraszamy do udziału!

Dodatkowe informacje:
Moda na wodę - opis wydarzenia
Moda na wodę - sylwetki panelistów
Opakowani w 4.0 - opis wydarzenia
Opakowani w 4.0 - sylwetki panelistów
Obieg zamknięty w biznesie - opis wydarzenia
Obieg zamknięty w biznesie - sylwetki panelistów

Agenda wydarzenia

MODA NA WODĘ - ZASOBOOSZCZĘDNOŚĆ W SEZONIE 2020/30 - Rejestracja zakończona 10:00 - 12:00

Temat Od Do Typ Opis

OPAKOWANI W 4.0 10:00 - 12:00

Temat Od Do Typ Opis

OBIEG ZAMKNIĘTY W BIZNESIE 10:30 - 13:00

Temat Od Do Typ Opis
1 OBIEG ZAMKNIĘTY W BIZNESIE 10:30 13:00 inne • 10.30-10.40 Powitanie gości
• 10.40-11.00 Gospodarka obiegu zamkniętego w rozwoju innowacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw (wykład wprowadzający).
• 11.30-12.00 Prezentacja wyników badań zrealizowanych w projekcie „Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw Łódzkie GREEN HUB”
• 12.00-13.00 Aktualne trendy w gospodarce cyrkularnej, nowe modele biznesowe, zielone zamówienia publiczne – szansa na rozwój przedsiębiorców z regionu łódzkiego, prezentacja projektu HAEPPI (panel dyskusyjny).
logotypy