Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wniosek należy składać do właściwej jednostki organu samorząduterytorialnego, który wydaje decyzję administracyjną w sprawie.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • Amerykański pit bull terrier,
 • Perro de Presa Mallorquin ,
 • Buldog amerykański,
 • Dog amerykański,
 • Perro de Presa Canario,
 • Tosa inu,
 • Rottweiler,
 • Akbash dog,
 • Anatolian karabash,
 • Moskiewski stróżujący,
 • Owczarek kaukaski.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
82 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. z 1997 r. Nr 77, poz. 724 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazuras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)

Tryb odwoławczy

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy