Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w części A lub B urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały; w przypadku obywateli UE zawiadomienie o dopisaniu do spisu wyborców kierowane jest do urzędu gminy, w którym wyborcy zostali wpisani do rejestru wyborców na terytorium RP, w celu skreślenia osoby ze spisu wyborców.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto oraz założyć profil zaufany "eGo" (sprawdź, jak założyć profil zaufany) , który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP, zostanie automatycznie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie wniesienia dokumentu tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy