Zaświadczenie o dochodach

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranego urzędu skarbowego wniosku owydanie zaświadczenia o dochodach dla osób ubiegających się oświadczenia rodzinne, w celach stypendialnych i uzyskania pożyczki lubkredytu studenckiego

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów zdnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organypodatkowe (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1374 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy