Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto oraz założyć profil zaufany "eGo" (sprawdź, jak założyć profil zaufany) , który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP, zostanie automatycznie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie wniesienia dokumentu tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Art. 32, )

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy