Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:

  1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
  2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
  3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.
Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.
Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Bez opłat.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy