Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm., Art. 36, ust. 2, Art. 40, )

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy