Wrota Regionu Łódzkiego
Portal E-USŁUG

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)“ jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

Create account Go to registration page on elodzkie.pl
lodzkiepromuje

Upcoming events

There is no upcoming events

logotypy